Kácení a řez stromů

 • ořez a kácení stromů z montážních plošin
 • ořez a kácení stromů v extrémních podmínkách
 • zmlazování živých plotů
 • likvidace náletových dřevin

Druhy řezu stromů:

 • Bezpečnostní řez – ořezání suchých a poškozených větví o průměru vyšším jak 5 cm. Tento zásah by měl zabraňovat padání silných a nebezpečných větví do prostoru pod stromem
 • Zdravotní řez – ořezání všech suchých, poškozených a neperspektivních větví. Tento zásah zajišťuje naprosté bezpečí pod stromem, minimum spadaných větví a správný růst a vývin stromu
 • Redukční řez – ořezání větví tak, že se zmenší výška či šířka koruny stromu. Často se také jedná o odstranění větví zasahujících do elektrického vedení, střech domů nebo odlehčení přetížených větví
 • Výchovný řez – ořezání suchých a neperspektivních větví u mladého stromu. Řez by měl zajistit další správný vývin stromu
 • Řez ovocných stromů – ořezání všech u nás běžně pěstovaných ovocných stromů tak, aby úroda byla co nejlepší

Další ošetření stromů:

 • Statické zajištění koruny – do koruny stromu je umístěna vazba, která zabraňuje případnému rozlomení ( používá se u vícekmenů nebo u většího počtu silných kosterních větví )
 • Vyčištění a konzervace dutin – odstranění ztrouchnivělého dřeva napadeného dřevokaznou houbou a dalších nečistot v dutině stromu a provedení ochranného nátěru ( zabraňuje dalšímu působení dřevokazné houby )
 • Vyřezání náletů a křovin

Neváhejte se na nás obrátit:

Použijte formulář nebo volejte  +420 604 262 697, + 420 603 829 027

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše zpráva

Váš Email

Váš Telefon (vyžadováno)