O firmě

Naše filosofie: Vrátit městům a obcím zelená zákoutí, dosadit přírodu zpátky na místa, odkud vymizela.

Zahradnictví Květ bylo založeno sdružením podnikatelů fyzických osob Františkem Homoláčem a Milanem Homoláčem v roce 1997. Činnost zahradnictví se specializovala především na realizaci veřejné zeleně. V roce 2005 se transformuje na společnost s ručením omezením. Zahradnictví Květ s.r.o. je registrovaná ochrannou známkou u úřadu průmyslového vlastnictví.

Poskytuje profesionální služby v oblasti zahradní architektury. Upravíme stávající zeleň v parcích, sadech, na veřejných prostranstvích. Postaráme se o údržbu zeleně, trávníků, odborně ořežeme stromy, vykácíme bujné porosty ( i v extrémních podmínkách ). Předložíme Vám projekty na řešení úpravy prostor Vámi spravovaných.

Navrhneme Vám řešení, které bude nejvíce odpovídat Vaším konkrétním podmínkám. Od zemních prací, přes zakládání travnatých ploch, výsadby okrasných zahrad, až po kompletní řešení obecních a městských projektů zeleně s přihlédnutím k přirozené ekoflóře a konkrétním potřebám města. Vyprojektujeme, dodáme a zapojíme zavlažovací systémy. Zajistíme květinovou výzdobu interiérů, tanečních sálů, chodeb a vestibulů. Naše nabídka krom zahradnických služeb a prací obsahuje dodávky a instalace parkových doplňků, jako jsou lavičky, odpadkové koše, vybavení dětských hřišť, pískoviště.

VEŘEJNÉ PLOCHY JSOU VIZITKOU KULTURNÍ ÚROVNĚ.